XE TẢI GẮN CẨU

Xe tải cẩu Hino 15 tấn – FL/FM lắp cẩu Unic 5 tấn
Xe tải cẩu Hino 8 tấn FG – Cẩu Unic 5 tấn
Xe tải cẩu Hino 8 tấn FG – Cẩu Tadano 5 tấn
Xe tải cẩu Hino FC 6,4 tấn – Cẩu Unic 3 tấn
Xe tải cẩu 6.4 tấn Hino FC – Cẩu 3 tấn Tadano
Xe tải cẩu Hino 5 tấn XZU730 – Cẩu Unic 3 tấn
Xe tải cẩu Hino 5 tấn XZU730 – Cẩu 3 tấn Tadano

Xe tải gắn cẩu, xe tải hino gắn cẩu, xe isuzu gắn cẩu, xe hyundai gắn cẩu

Zalo: 0913 844 866

Facebook Chat