XE MÔI TRƯỜNG

Xe tưới cây rửa đường 18m3 Hino FM/FL – Minh Hà Auto
Xe tưới cây rửa đường 12m3 Hino-FG MINH HÀ AUTO
Xe ép rác Hino 14m3- FG8JJ7A – Hino 500 series

Xe cuốn ép rác Hino, xe cuốn ép rác Isuzu

Zalo: 0913 844 866

Facebook Chat