Giảm thuế trước bạ 50% cho xe ô tô năm 2020

Chính thức giảm thuế trước bạ 50% cho xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

giảm 50% thuế trước bạ cho xe ô tô - Minh Hà Auto

Ngày 28/06/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu cũ hiện hành. Cùng ngày, Bộ Tài chính – Tổng Cục thuế cũng có Công điện gửi Cục thuế yêu cầu các Chi cục thuế và các ban ngành liên quan để tiến hành thực hiện việc giảm thuế theo quy định.

Giảm thuế trước bạ 50% Minh Hà Auto

Hiệu lực của Nghị định này có hiệu lực từ ngày 28/06/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Các loại xe thuộc diện được giảm thuế trước bạ 50% là các loại xe ô tô được sản xuất và lắp ráp trong nước.

Mục đích của việc này là nhằm kích thích tiêu dùng trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/2020 kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19.

Với việc giảm thuế trước bạ 50% cho xe ô tô, Người mua tiết kiệm thêm được từ vài chục đến vài trăm triệu so với mức thuế trước kia. Điều này rất đáng để thúc đầy người dân và doanh nghiệp quyết định đầu tư mua xe ô tô để phục vụ đi lại và làm ăn. Thúc đẩy được doanh số bán hàng cho các công ty sản xuất và kinh doanh ô tô. Tránh được một lượng lớn hàng tồn đọng ảnh hưởng đến ngồn lực tài chính vốn đã khó khăn trong và sau dịch Covid.

Đây là tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế Việt Nam!

Giảm thuế trước bạ 50% - Minh Hà Auto