XE TẢI HINO 500 Series

Xe xi tec chở xăng dầu Hino 18m3 – FM8JN7A
Xe tải Mihaco 15 tấn – FL8JW7A – Thùng dài 9,4 m
Xe tải Mihaco 15 tấn – FL8JT7A – Thùng dài 7,8 m
Xe tải cẩu Mihaco 8 tấn FG8JT7A – Cẩu Unic 5 tấn
Xe tải cẩu Mihaco 8 tấn FG8JT7A – Cẩu Tadano 5 tấn
Xe tải Mihaco 8 tấn – FG8JT7A – Thùng mui bạt dài 8,6 m
Xe tải Mihaco 8 tấn – FG8JT7A – Thùng kín dài 8,6 m
Xe tải Mihaco 8 tấn – FG8JT7A – Thùng dài 8,6 m
Xe tải Mihaco 8 tấn – FG8JP7A – Thùng dài 7,4 m
Xe ép rác Mihaco 14m3- FG8JJ7A – Mihaco 500 series
Xe Cứu hỏa Mihaco – FG8JJ7A – Mihaco 500 series
Xe tải Mihaco 6.4 tấn – FC9JNTC – Thùng kín dài 7,2 m

Xe Tải Mihaco 500 Series

Zalo: 0913844866

Facebook Chat